Notre projet

Dự án Hoàng Su Phì Lodge

Là một dự án du lịch cộng đồng, chúng tôi luôn trú trọng đến các giải pháp để thúc đẩy nền kinh tế địa phương và gắn với lợi ích cộng đồng bằng cách phát triển du lịch một cách có trách nhiệm và bền vững.

Để làm nên Hoàng Su Phì Lodge thành công như ngày hôm nay là nhờ vào sự giúp đỡ và hợp tác chặt chẽ của bà con dân tộc Dao Đỏ tại thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Chúng tôi đã thiết lập một dự án du lịch sinh thái bao gồm dịch vụ lưu trú, các sản phẩm du lịch và các dịch vụ du lịch đều do cộng đồng quản lý với sự hỗ trợ của các chuyên gia về du lịch.

Sự tham gia của người dân địa phương vào các lĩnh vực khác nhau của dự án du lịch cộng đồng này, việc tôn trọng các yếu tố con người, văn hóa và thiên nhiên kể cả khai thác và sử dụng một cách hợp lý các nguồn tài nguyên được tạo ra là nền tảng của sự đoàn kết và công bằng trong du lịch mà chúng tôi đã thực hiện.
 

Rizières en terrasse à Hoang Su Phi

Trách nhiệm với môi trường

 • 1

  Phòng nghỉ được làm bằng vật liệu tự nhiên và hạn chế sử dụng điện năng

 • 2

  Hệ thống xử lý sinh thái nước và các chất thải

 • 3

  Tăng cường sử dụng các sản phẩm gia dụng tự nhiên

 • 4

  Tự cung và tự cấp các sản phẩm hữu cơ tại vườn

 • 5

  Thực hành và áp dụng các hoạt động không gây ô nhiễm