Liên hệ với chúng tôi

Địa chỉ : Thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang 

Văn phòn Hà Nội

Địa chỉ : 16 Chân Cầm, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Email : sales@hoangsuphilodge.com  
Điện thoại : 0866 19 68 78

Văn phòng Sài Gon

Địa chỉ : 151-155 Bến Vân Đồn, Q4, Tp. HCM
Email : info@hoangsuphilodge.com 
Điện thoại : 0866 19 68 78Vị trí địa lý của nhà nghỉ của chúng tôi:

Maps